هركيلوگرم مكمل وتاميكس A حاوي 5000000 واحد بين المللي ويتامين A مي باشد.

موارد مصرف :

. درصورت بروز تاًخیر در جفت و رشدد ماندگی ناشی از کمبود ویتامین A

 .  افزایش میزان باروری و قابلیت جوجه درآوری

. افزایش مقاومت در برابر بیماریها با حفظ سلامت اپیتلیوم به عنوان اولین سد دفاعی بدن ، به خصوص در برابر بیماریهایی که منجر به آسیب اپیتلیوم سیستم تنفسی و لوله گوارش میشود .

. تقویت اسکلت و رشد استخوانها

. جلوگیری از بروز بیرون زدگی چشم و نابینایی ناشی از کمبود ویتامین A

. تنظیم متابولیسم پروتئین ، چربی و کربوهیدراتها

. جلوگیری از سقط جنین ناشی از کمبود ویتامین A در گاو

مقدار و روش مصرف : مرغ گوشتی و تخمگذار : 1 کیلوگرم در 1 تن خوراک

توصیه : برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط در حجم های کوچک خوراک صورت گیرد .

شرایط نگهداری : در جای خشک و در دمای پایینتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود .

بسته بندی : پاکت 10 کیلوگرمی