ترکیب :

هر5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه مرغ مادر حاوی ویتامینهای زیر است :

. ویتامین 9500000 A واحد بین المللی پنتوتنیک اسید 12000 میلی گرم

. ویتامین 2000000 D3 واحد بین المللی ویتامین 3000 B6 میلی گرم

. ویتامین 20000 E واحد بین المللی ویتامین 800 B9 میلی گرم

. ویتامین 2500 K3 میلی گرم ویتامین 14 B12 میلی گرم

. ویتامین 2000 B1 میلی گرم بیوتین 100 میلی گرم

. ویتامین 6000 B2 میلی گرم کولین 250000 میلی گرم

. نیاسین 25000 میلی گرم آنتی اکسیدان 100000 میلی گرم

. هر 5/2 کیلوگرم از مکمل معدنی مرغ مادر حاوی مواد معدنی زیر است :

. منگنز 99200 میلی گرم

. آهن 80000 میلی گرم

. روی 60000 میلی گرم

. مس 6000 میلی گرم

. ید 868 میلی گرم

 . سلنیوم 200 میلی گرم

. کولین 250000 میلی گرم

مقدار و روش مصرف : 5/2 کیلوگرم از مکمل ویتامینه را همراه با 5/2 کیلوگرم مکمل مواد معدنی مرغ مادر با یک تن دان مخلوط نمایید.

توصیه : برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط در حجم های کوچک خوراک صورت گیرد .

شرایط نگهداری : در جای خشک و در دمای پایینتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود .

بسته بندی : پاکت 25 کیلوگرمی جداگانه