ترکیب : هر کیلوگرم مکمل D3 حاوی 5000000 واحد بین المللی ویتامین D3 میباشد .

موارد مصرف :

. کاهش تاخیر در رشد

. بهبود تولید تخم مرغ و قابلیت جوجه درآوری

. جلوگیری از نرمی استخوان و ریکتز

. به منظور جبران کمبود اشعه ماورای بنفش در سیستم نگهداری قفس

. درصورت وجود استرس و بهم خوردن تعادل کلسیم و فسفر بدن

. بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار

مقدار و روش مصرف :  1 تا 2 کیلوگرم در یک تن خوراک

توصیه : برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط در حجم های کوچکتر خوراک صورت گیرد .

شرایط نگهداری : در جای خشک و در دمای پایینتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود .

بسته بندی : پاکت 10 کیلوگرمی