ترکیب : هر کیلوگرم مکمل K3 حاوی 5000 میلی گرم ویتامین K3 میباشد .

موارد مصرف :

. هنگام ورود بیماریهای کوکسیدیوز و دیگر اختلالات پارازیتیک روده ای

. درمان بیماریهای هموراژیک ( خونریزی دهنده )

. به منظور جلوگیری از ایجاد لکه های خونی در تخم مرغ

. کاهش میزان تلفات در مواقع بروز استرس و کانی بالیسم

. جهت بازسازی بافت پیوندی در موقع بروز جراحات و شکستگی ها

. هنگام درمان گله با داروهای سولفونامیدی

مقدار و روش مصرف :

. جهت پیشگیری از کمبود ویتامین K3 : یک کیلوگرم در یک تن دان

. جهت درمان بیماریهای هموراژیک (خونریزی دهنده ) : 2 کیلیوگرم در یک تن دان

توصیه : برای یکنواختی بیشتر مکمل در خوراک لازم است ابتدا اختلاط در حجم های کوچکتر خوراک صورت گیرد .

شرایط نگهداری : در جای خشک و در دمای پایینتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم خورشید نگهداری شود .

بسته بندی : پاکت 10 کیلوگرمی